11. 11. 2017 / Oder
Kaja Novosel je diplomirana dramaturginja, študij pa nadaljuje na magistrskem programu dramaturgije in scenskih umetnosti. Znotraj svoje stroke se najraje giblje med pisanjem tekstov in teorijo drame, z rahlim poudarkom na prvem. Najraje piše monologe, včasih tudi kakšno recenzijo. V prostem času se aktivno pripravlja na strokovni izpit za tolmačko slovenskega znakovnega jezika.

Vzkrik: Zaključni večer delavnic dramskega pisanja

V sredo, 8. novembra 2017, se je v Trubarjevi hiši literature odvilo še zadnje dejanje osemmesečnega ustvarjanja nadobudnih dramatikov pod mentorstvom Simone Semenič, ene ključnih sodobnih slovenskih dramatičark in večkratne prejemnice Grumove nagrade. Zaključni večer delavnic dramskega pisanja Vzkrik je tako publiki prvič predstavil sedem odlomkov izvirnih dramskih besedil, ki bodo premierno uprizorjena na drugem Festivalu Vzkrik v marcu 2018.

 

Pogovor s pisci besedil in mentorico Simono Semenič, ki ga je vodila Brina Klampfer, se je iz začetnega izpostavljanja splošne problematike dokaj velike produkcije sodobne slovenske drame, ki se ne realizira na odru, kmalu prelevila v polje novih svetov, oseb in situacij, ki niso pustile hladnega nikogar. Kmalu po uvodnih besedah Simone Semenič so namreč v ospredje prišli pisci, ki so prebirali odlomke svojih del ter jih med sabo tudi komentirali. Vsak avtor je sam prebral svoje besedilo, drugi udeleženec pa je potem publiki predstavil  njegovo kratko sintezo oziroma razčlembo. Tovrstna struktura branja je domiselna ravno zaradi tega, ker je na ta način avtor med glasnim branjem lahko sam najbolje začutil, kako njegov tekst deluje, hkrati pa se je s sintezo soudeleženca izkristaliziralo tudi sodelovanje in odnos udeležencev med sabo. Bistvo delavnice je namreč dobiti povratno informacijo ne le od mentorice, temveč tudi od ostalih piscev, kar je koristno in navdihujoče ne le za avtorja samega, temveč za splošno delo v skupini ljudi, ki si želijo ustvarjati in napredovati s svojimi izdelki.

 

Pisci Varja Hrvatin, Iztok Jereb, Tomaž Lapajne Dekleva, Mitja Lovše, Tjaša Mislej, Jaka Smerkolj in Zala Simčič so tako podali prvi vpogled v svoja dela, od katerih je prav vsako obetavno in raznoliko tako po žanru in zgodbi kot tudi po strukturi in jeziku. Prebirali in poslušali smo od realističnih besedil do poetične drame, od srhljivke do komedije, vsekakor pa sedem popolnoma različnih besedil, ki so vsako na svoj način intrigirala publiko in poskrbela, da je ta odšla domov s kopico novih zgodb in občutkov, ki so nas spremljala še celo pot domov po tem, ko smo zapustili Trubarjevo hišo literature.

 

Delavnica dramskega pisanja Vzkrik se je tako po osmih mesecih dela in enajstih srečanjih udeležencev z mentorico zaključila, kot že prej rečeno pa njen glavni dogodek še sledi. Na drugem Festivalu Vzkrik, ki bo potekal od 23. do 25. marca prihodnje leto, bomo lahko besedila piscev v celoti slišali na bralnih uprizoritvah, ki jih bodo pripravili in izvedli v sodelovanju z mladimi režiserji in igralci. Dogodka se bo zagotovo vredno udeležiti ne le zaradi kvalitete nastalih dramskih besedil, temveč tudi zaradi namena delavnice in festivala Vzkrik samega: spodbuda neuveljavljenim piscem, da se lahko predstavijo javnosti ter pridobijo izkušnjo o dolgotrajnem, a lepem procesu ustvarjanja dramskega dela, s katerim zraste ne le besedilo, temveč tudi avtor.

 

Če prispevek zaključim z besedami Simone Semenič o dramskem avtorju: ”Če se nema kje kalit, ga nej!”, lahko toliko bolj občutimo, kako pomembni so tovrstni dogodki za dramskega pisca na začetku svoje poti ter za slovenski kulturni prostor nasploh.

 

vzkrik_large