8. 5. 2015 / Literatura

Timur Vermes: Spet je tukaj

Knjižna dela, ki obravnavajo tematiko druge svetovne vojne in nacističnega režima, nedvomno niso redka. Omenjena tematika je bila namreč tekom zgodovine obravnavana premnogokrat, bralci pa smo si tako lahko sestavili razvejano in večplastno mrežo zgodb, vtisov in dogodkov, s pomočjo katere smo zasnovali svojo predstavo o enem najtemačnejših obdobij človeške zgodovine. Nedvomno je bila tako pred avtorjem dela Spet je tukaj precej zahtevna naloga. Avtor naj bi bralcu namreč poskušal na svoj način približati in osvetliti osrednji lik, pri tem pa se je Timur Vermes lotil precej nehvaležnega podviga. Izbral je namreč zgodovinsko osebnost, do katere večina čuti močan odpor in prezir, pri tem pa mu je uspelo ustvariti lik, ki je kljub očitnim slabostim in osebnostnim hibam precej všečen, zabaven in bralcu kljub začetnemu odporu slej ko prej nekako prirase k srcu.

 

Protagonist omenjenega romana sicer nosi težo enega največjih sistematičnih pobojev moderne zgodovine in predstavlja precej nenavadno izbiro za osrednji lik komično-satiričnega dela. Kot nekdo, ki je odraščal v skladu z vrednotami protifašističnega boja, sem tako k omenjenemu romanu pristopila previdno in z dobršnjo mero skepticizma, ki je bil večinoma posledica bojazni, da bi bilo razvrednoteno in trivializirano izjemno tragično zgodovinsko obdobje. Ta bojazen pa je bila skoraj povsem odpravljena že v prvih poglavjiih.

 

Avtor si ne zasluži pohvale le zaradi vešče obravnave izjemno težavne zgodovinske tematike, ampak tudi in predvsem zaradi pronicljivega osvetljevanja problemov aktualnega družbenega stanja. Skozi oči osebe, ki nedvomno sodi v skupino najbolj razvpitih hudodelcev človeštva, nam predstavi pomankljivosti družbe, ki je zrasla na pepelu in ruševinah druge svetovne vojne, in nam tako zastavi zelo pomembno vprašanje: je družba dandanes napredovala do te mere, da je povratek totalitaristične figure na vidno in vodilno mesto stvar preteklosti? Nasprotno (predvsem zahvaljujoč čudežu interneta, ki posamezniku omogoča neposreden stik s širšo javnostjo) je namreč nevarnost pojava nove in vprašljive intelektualno-kulturne avtoritete še toliko večja. Ko človek živi v času, v katerem so raznorazne Youtube senzacije močno vprašljive kakovosti skoraj vsakodneven pojav, postane ideja karikiranega, ponovno prebujenega vodje nacističnega gibanja skoraj predstavljiv koncept. Misel, nedvomno vredna temeljitega premisleka o stanju družbene tolerance do t. i. umetniške interpretacije.

 

Sicer se Vermes v svojem romanu posveti predvsem stanju družbe v Nemčiji, vendar pa bralcu kaj hitro postane jasno, da so tegobe nemškega naroda in družbe neverjetno podobne našim. Tako je omenjeno delo prepredeno s pronicljivimi kritikami aktualnega družbenega stanja, ki se bralcu posebno vtisnejo v spomin predvsem zaradi dejstva, da mu jih podaja lik, s katerim lastnega mnenja in prepričanja raje ne bi delil. Od zabavnih odlomkov firerjevega zgražanja nad vsesplošno razširjenostjo raznoraznih kuharskih oddaj, s katerimi je močno prenasičen televizijski program , pa do satirično obarvanih obravnav resnejših tem. Kot primer predstavljene tematike, ki od posameznika nevomno zahteva tehtnejši razmislek, bi rada izpostavila predvsem zaskrbljujoči etični kodeks modernega novinarstva in poročevalstva. Z vso resnostjo in skrbnostjo pa se avtor v enem izmed redkih dramatičnih odlomkov dela loti tudi obravnave krivde za katastrofalne pretekle dogodke, ki jo nemški narod v določeni meri nosi še dandanes.

 

Prek duhovitosti in satire Timur Vermes eno izmed najbolj osovraženih osebnosti novejše zgodovine tako preobrazi v popolnega antijunaka. Na svoj račun pa bodo brez dvoma prišli tudi zgodovinski navdušenci, saj je roman prepreden z omembami zgodovinskih oseb in dogodkov, ki so krojili nacistične stranke in potek druge svetovne vojne.

 

Timurja Vermesa nedvomno lahko opredelimo kot odličen primer satiričnega humorja. Ta je že iz časov Chaplinovega Velikega diktatorja umetniški vir z izjemno družbenokritično vrednostjo in ga tako v literarnokritični obravnavi nikakor ne smemo podcenjevati in zanemariti.

 

Timur Vermes: Spet je tukaj