11. 12. 2017 / Literatura
Anja Grmovšek Drab (1993) je urednica evropske pesniške platforme Versopolis, urednica portala AirBeletrina in literarna urednica spletne kulturne platforme Koridor – križišča umetnosti. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je magistrirala iz sodobne slovenske poezije.

Pesem tedna: Svet. Kaj pa vem. Tonemo. Čudni

Svet. Kaj pa vem. Tonemo. Čudni

smo. Naslonimo se. Pademo v vrata

in vanje potonemo. Svet.

Oblečen sem kot nekdo, ki se nasloni

na nekoga, ki je večji kot on. Svet.

Kaj pa vem. Biti zraven tebe, dragi

brat. Držim se kot nekdo,

ki se nasloni na nekoga, ki je večji kot on.

Svet. Svet. Zabava je bila grozna.

Usuti se na temen prehod ali pa

toniti v večer. Ne vem.

Vrata se naslanjajo na druga vrata in to

je čudno. Tonemo. Naslonimo se. Smo

kot nekdo, ki je naslonjen na večjega.

 

 

Avtor: Joshua Beckman

Zbirka: Sunek (LUD Šerpa, 2012)

Prevedla: Ana Pepelnik

                         
yizkorleftthumb