28. 11. 2016 / Literatura

Miha Zemljič: *** [aliteracija]

mrzim te zeleno mrzim.
z mrzlo sapo speče sučem stroje,
tristokrat tresoče, tristokrat trpeče,
v otročjih spodbudah sodelavcev
najdevam svoj obstoj.
mrzim te zeleno. mrzim.
moj kulturni boj boleha
v razbitih rezinah kozarcev,
rdečih črepinjah časa,
ki jih Lev lovi po livadah
lastnega golega nagona.

nagona. nagona. in blazni preblisk.

 

skrivnost je skrivenčena spala v meni,
kot mlačno mleko matere,
kot mleko mične gospodične,
v mlakuži željnega življenja.

 

moj inkubirani kanibalizem
so zlizali v obredu,
bradati in bridki
in pohlepni in pohotni
in pogoltni in gnusni.
oguljene glave gledam glad,
požira živalsko žirijo, požira me žensko,
potrebno potiska.
potrebno prenove.
potrebno.

 

dala sem, dala.

 

Miha Zemljiča je žirija v sestavi Ane Svetel, Miha Možine in Lare Paukovič izbrala za zmagovalca prvega kroga nove sezone Koridorjevega literarno-filmskega komba, tokrat naslovljenega Prenovačite Novaka. Pesem, v kateri je moral zmagovalec izmed pesniških oblik in postopkov, zbranih v pesmarici pesniških oblik Borisa A. Novaka Oblike duha, uporabiti aliteracijo (ponavljanje soglasnikov), je bila napisana na podlagi kratkega filma Miha Možine Slastni gnus 

Naslednjega pisca, ki se bo Mihu pridružil v majskem finalu, bomo izbirali 19. decembra. 

Opomba: tekst je nastal v tridesetih minutah. 

 

foto: Bonino Englaro

 

miha-profil