2. 4. 2015 / Literatura

Danes je mednarodni dan knjig za otroke

Ob tem si je smiselno postaviti vprašanje, kaj berejo naši najmlajši. Ugotavlja se, da so kljub široki ponudbi leposlovnih otroških knjig prikrajšani za poučno literaturo. Delež poučnih otroških knjig je iz leta v leto manjši, vprašljiva pa je tudi kakovost tovrstnih izdaj, posebej izvirno slovenskih. Razlogov za takšno stanje je več: dobro narejena poučna knjiga za otroke je pogosto draga, zato si založniki ne upajo tvegati, težko pa je najti tudi ravnovesje med strokovnostjo in otroškostjo. V Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo so zato v to problematiko v preteklem letu usmerili vrsto bralnospodbujevalnih akcij, ki počasi prinašajo prve rezultate, se bo pa stanje zagotovo še izboljšalo ob boljši promociji poučnega otroškega gradiva.

 

https://www.dnevnik.si/1042710561/kultura/knjiga/knjizevnost-in-znanost-nista-dva-svetova

78d0a89a02011d4d2d479328e14553