18. 5. 2022 / Kultura / Umetnost v času korone

O poteku projekta Umetnost v času korone

Pri Koridorju smo v začetku tega leta s podporo Centra za kreativnost začeli s projektom Umetnost v času korone. Kot že sam naslov pove, je projekt namenjen diskusiji in mišljenju kulturnega polja v času nedavne epidemiološke krize. Projekt je sestavljen iz dveh glavnih točk. Prvo točko so predstavljale v marcu in aprilu izpeljane delavnice, na katerih so Koridorjeve urednice skupaj s prijavljenimi kritičarkami debatirale o naslovni temi, druga točka pa pravkar poteka in pripada pisanju in oblikovanju esejsko-kritiških besedil, ki bodo čez slab mesec izdana v posebnem digitalnem zborniku. Tega bo mogoče dobiti tudi v tiskani zine obliki na posebnem dogodku v juniju.

Prostor diskusije v Trubarjevi hiši literature.

Delavnice so potekale hkrati v živo (povečini v Trubarjevi hiši literature) in preko spleta. Na njih je sodelovalo devet prijavljenih in selekcioniranih kritičark in več Koridorjevih urednic. Izvedli smo šest delavnic (vsaka je trajala po dve uri); poleg uvodne oz. splošne delavnice je vsakemu izmed umetniških polj (film/tv, glasba, literatura, oder, podobe (sodobna in vizualna umetnost)) pripadla po ena delavnica. Delavnice projekta smo želeli oblikovati karseda inkluzivno, zato smo se v ekipi odločili, da te ne bodo izpeljane kot nekakšna predavanja, ki jim sledijo vprašanja in odgovori, temveč bodo uvodni uredniški nagovori poskrbeli le za vpeljavo v samo temo, kasneje pa bo določena urednica predvsem neke vrste usmerjevalka pogovora. To nam je sicer le delno uspelo, saj se je v dveh letih krize nabralo toliko konteksta, ki ga je bilo treba predstaviti za kasnejšo korektno debato, da so določeni uredniki pri tem (ja, tebe gledamo, odgovorni) močno pretiravali. Seveda so bili vsi udeleženci delavnic nekaj dni prej seznanjeni z gradivom in debatnimi temami, vsa srečanja pa so se tudi snemala, tako da smo si jih zbrani lahko za različne potrebe pogledali tudi za nazaj. 

Sočasno dogajanje preko spleta in v živo.

Delavniška srečanja so bila izpeljana v sproščenem vzdušju. Čeprav nam jo je že na začetku (pa tudi vmes) zagodla korona, nam je sočasna izpeljava v živo in preko spleta omogočila izvedbo v polnem obsegu. Debate so bile živahne, povečini pa so se vrtele okoli osebnega doživljanja krize in  materialnih implikacij, ki jih je epidemija povzročila v umetnosti in kulturi. Seveda smo se pogovarjali tudi o vsebinskih in estetskih spremembah, ki so jih prinesli spremenjeni produkcijski pogoji, a zelo hitro smo ugotovili, da nam prav časovna bližina same krize onemogoča bolj jasen vpogled v trende oz. morebitne strukturne spremembe, ki so se zgodile ali pa bi se znale zgoditi zavoljo te nepričakovane krize. Na delavnicah smo seveda obdelali številne teme – naj jih naštejemo le nekaj: kulturno-družbene posledice krize, psihološka stanja umetnikov in drugih kulturnih profesionalcev, vpliv spremenjenih pogojev na delo, spremenjeni vsebinski fokusi, kako se pobrati po koncu krize itn.

Enkrat smo delavnico priredili tudi v prostorih Knjižnice Otona Župančiča.

Po koncu delavnic smo se kaj hitro vrgli na delo z besedili. Te dneve potekajo še zadnje korekture in že naslednji teden prejmejo besedila oblikovalci ter lektorji. Novonastali zbornik bo obsegal uredniški uvodnik, kratek faktičen opis dogajanja na vsakem izmed umetniških polj in osem besedil kritikov. Naj za napovednik zbornika in konec tega poročila navedem še nekaj delovnih naslovov omenjenih besedil: Deritualizacija filmske izkušnje med pandemijo, Metamorfoza prostora, Glasba in tehnologija med epidemijo, Umetnost in aktivizem v času korone, Alternativni poskusi razstavljanja itd.

Zbornik bo v digitalni obliki izšel konec maja ali v začetku junija, njegova izdaja v tiskani obliki pa približno dva tedna kasneje na sproščenem dogodku v centru Ljubljane. O vsem navedenem bomo nadaljnje informacije še pravi čas sporočili preko naših komunikacijskih kanalov.   

Pijača po zaključni delavnici.


Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost in je zasnovan v koprodukciji s Centrom za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.