26. 4. 2015 / Podobe

Ti rečeš svetloba, jaz mislim senca

Letošnji festival Svetlobna gverila so v četrtek, 16. aprila, napovedali z dogodkom v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, na katerem so otvorili razstavo Ti rečeš svetloba, jaz mislim senca in predstavili knjigo You Say Light, I Think Shadow, ki sta jo zasnovali umetnici Aleksandra Stratimirović in Sandra Praun, otvorili pa so tudi svetlobno instalacijo Katje Paternoster z naslovom Nočni obiskovalci.

V monografiji You Say Light, I Think Shadow so zbrani misli, zapisi, razprave in pesmi stotih umetnikov, arhitektov, oblikovalcev svetlobe, znanstvenikov in drugih, ki se ukvarjajo s svetlobo in temo. Knjiga je celostna umetnina. Vsaka stran je posebej oblikovana tako, da kar najbolje tvori celoto z vsebino besedila in da poudari razmerje med svetlobo, temo in sencami. Vizualni učinki so doseženi zgolj z izbiro različnih materialov, uporabo belih, sivih in črnih ploskev ter oblikovanjem besedila. Na razstavi lahko vidimo izbrane strani iz knjige in printe, ki sta jih oblikovali umetnici.

Sončni zahod pa je pomenil tudi otvoritev svetlobne instalacije Nočni obiskovalci. V grajskem parku pred muzejem so postavljene figure živali, ki osvetljene zaživijo, ko se spusti mrak. Postavitev opozarja na sožitje med ljudmi in živalmi, ki urbano okolje obiščejo ponoči.

Dan po otvoritvi razstave je v muzeju potekala še tribuna na temo svetlobe in teme. Svoje poglede na svetlobo so predstavili arhitekt Tomaž Novljan, oblikovalec svetlobe v gledališču Jaka Šimenc, astrofizičarka Andreja Gomboc in bioumetnica Špela Petrič ter avtorici razstave, ki sta povedali še nekaj besed o nastanku knjige. Glavno vprašanje, na katerega so udeleženci poskusili odgovoriti, je, kaj je svetloba in kako je vključena v njihovo delo. Vsak pa je opozoril tudi na odsotnost svetlobe, na temo, ki je prepogosto spregledana, vendar enako pomembna tako v oblikovanju kot v samem življenju. Ena izmed tematik, o kateri bo v Unescovem letu svetlobe zagotovo še veliko povedanega, je tudi svetlobno onesnaženje, ki v svetu predstavlja vse večji problem.

Morda je v debati umanjkala prisotnost filozofskega in psihološkega videnja svetlobe in teme, morda bi se udeleženci lahko bolj razgovorili, morda je bilo krivo maloštevilno občinstvo, sestavljeno iz zgolj osmih poslušalcev, da je dogodek pustil priokus nedovršenosti. Vsekakor pa je o svetlobi zanimivo premišljevati iz različnih zornih kotov, še bolj pa o temi, ki ni zgolj odsotnost svetlobe, ampak element sam zase. Kot je izpostavila Andreja Gomboc, poznamo zgolj delček vesolja, ki nam je viden, v večini pa ga ne sestavlja svetloba, temveč tema.

Razstava Ti rečeš svetloba, jaz mislim senca bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na ogled do 31. maja, svetlobna instalacija Nočni obiskovalci pa do 26. junija.