Tina
Tomšič
Tina Tomšič (1999) skače med časovnimi prostori med modernizmom in predsokratiki. Na filozofski fakulteti študira umetnostno zgodovino in filozofijo. Aktivistično se udejstvuje v okviru Inštituta 8. marec, nekoč pa je urednikovala dijaškemu časopisu Novi dijak.