Psevdopoeti
Pesniška skupina Psevdopoeti združuje številne mlade avtorice in avtorje, ki jih povezuje strast do poezije. Delujejo od poletja 2017, z aktivnim sestankovanjem pa so začeli po Pesniški olimpijadi novembra 2017. Stalno rekrutirajo nove člane in pogosto sodelujejo na različnih literarnih natečajih.