Kaja
Novosel
Kaja Novosel je diplomirana dramaturginja, študij pa nadaljuje na magistrskem programu dramaturgije in scenskih umetnosti. Znotraj svoje stroke se najraje giblje med pisanjem tekstov in teorijo drame, z rahlim poudarkom na prvem. Najraje piše monologe, včasih tudi kakšno recenzijo. V prostem času se aktivno pripravlja na strokovni izpit za tolmačko slovenskega znakovnega jezika.