Grega
Hrib
Sociolog. Zgodovinar. Potencialni ljudski komisar za filmsko prosveto.