Anja
Grmovšek
Anja Grmovšek (1993) je urednica evropske pesniške platforme Versopolis in literarna urednica spletne kulturne platforme Koridor – križišča umetnosti. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je magistrirala iz sodobne slovenske poezije.