krdr

Gaja Višnar: »Ne omejujem se z državnimi mejami, temveč svet dandanes vidim kot veliko mednarodno platformo.«

Rubrika:
Oder / Recenzija /
Avtor(ji): Veronika Šoster

Gaja Višnar je gledališka igralka, trenutno študira na konservatoriju na Broadwayu v New Yorku. Z njo smo se pogovarjali o njenih mnogih zanimanjih, ki se gibajo vse od psihologije, filma in do, seveda, gledališča.