telemahovi-komentarji

Veno Taufer: Telemahovi komentarji

Rubrika:
Literatura / Recenzija /
Avtor(ji): Tinkara V. Kastelic

Umetnik, zaznamovan z vojno ter očetovo smrtjo, najde lingvistično liberalizacijo v odrekanju gramatičnim zapovedim jezika, ki se kaže v dekonstrukciji in rekonstrukciji morfemov, leksemov in pravil skladnje, ter oblikuje lasten pesniški prostor.